Jacek Pogorzelski
Marketingowy esencjalizm

„Marka nie jest wyłącznie przydatnym narzędziem zarządczym, ale subtelnym procesem dialogu między jej właścicielem a odbiorcą, który to proces zmienia jednego i drugiego.”

Nierówna konkurencja

5 kwietnia 2009

Facebook link

Konkurencja rzadko bywa równa. Ktoś ma przewagę wynikającą z zasobów, które są poza zasięgiem innych. Ale czasem przewagi nie kształtują zasoby, ani kompetencje, ale pasja i postawa. Najgorsze, co można zrobić będąc mniejszym graczem, to naśladować sposób myślenia i postępowania większych sprzed kilku lat. Bo dzisiaj oni są w zupełnie innym miejscu, a my zostajemy z przestarzałymi „dobrymi praktykami”.

Wszyscy uczą się marketingu i wszyscy dążą do znalezienia szybkiego, możliwie prostego i skutecznego sposobu na osiągnięcie sukcesu. Problemem każdej nauki jest to, że uczymy się na wczorajszych przykładach, a wnioski będziemy wykorzystywać w jutrzejszej rzeczywistości. Ci, od których się uczymy, jutro będą myśleli inaczej, stosowali nowe narzędzia i zachowywali się inaczej niż wczoraj.

Dzisiaj marketing bardzo szybko się zmienia i ma wiele twarzy. Nie ma już jednego nurtu rozwoju tej dyscypliny, jakimi były w przeszłości budowanie marek przez komunikację, budowa relacji z klientami, czy marketing baz danych. Dzisiaj w marketingu mamy do czynienia z mnóstwem równoległych sposobów budowania marek, podejść do budowania wartości i walki konkurencyjnej.

Wiele organizacji nie nadąża za zmianami i poszukuje stabilności w tradycyjnych metodach, których skuteczność jest znikoma lub które nie działają wcale. Przewaga ich konkurentów nie wynika z tego, że robią coś lepiej, ale z tego, że ta przewaga jest im wręczana na tacy. Czyniąc siebie słabymi i nieskutecznymi, te organizacje oddają pole swoim konkurentom.


Oto arbitralne zestawienie tych słabości i alternatywnych sposobów postępowania:

Przestarzałe, nieskuteczne modele Alternatywne metody
Opieranie działań na tradycyjnych metodach Wyważone połączenie kreatywności i zasobów
Zarządzanie wizerunkiem marki Zarządzanie doświadczeniem odbiorcy
Główna funkcją marketingu jest planowanie Główną funkcją marketingu jest zaawansowana analiza insightu konsumenckiego i sposobów angażowania odbiorców
Papierowa strategia i koncentracja na taktyce Równowaga strategii i taktyki
Zarządzanie komunikacją Zarządzanie punktami kontaktu
Tradycyjne badania (focusy + ilościówka) Poszukiwanie ukrytych motywacji, postaw i pogłębiona analiza stylu życia
Przejście od prezentacji funkcjonalności do angażowania emocji Przejście od angażowania emocji do dopasowania na poziomie tożsamości

Napisałem

Kod skuteczności

Co to jest osobista skuteczność? Dlaczego tak trudno osiągnąć to, co się zamierzyło? Odpowiedź na to pytanie samo w sobie zasługuje na książkę.

Zobacz więcej

Zobacz komentarze

Zostaw swój komentarz

Kim jestem?

Jestem właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy doradztwa marketingowego PrimeCode oraz Business Strategy Leaderem w BlueFox. Pomagam klientom prowadzić marketing oparty na wiedzy, a nie intuicji, oraz uczę myśleć strategicznie zamiast tworzyć dokumenty-strategie.