Stanowiska marketingowe

Typowe stanowiska marketingowe to: Brand / Product Manager, Marketing Manager, Category Manager, Promotion / Communications / PR Manager, Customer Relationship Manager. Wszystkie te stanowiska to efekt rozwoju marketingu i podejścia do niego w XX wieku. Ale nowe czasy domagają się nowego podejścia i nowych stanowisk.

Zdecydowanie brakuje mi w dzisiejszych strukturach stanowiska, które zmuszałoby do stałego patrzenia na ofertę firmy z perspektywy odbiorców. Taka osoba mogłaby się nazywać Customer Value Manager lub Brand Promise Controller. Jej zadaniem byłoby dbanie o takie wymiary jak: wyróżnianie marki, jej siła i satysfakcja klienta. Poszukiwałaby ona nowych sposobów budowania wartości odbiorcy w ramach istniejącej obietnicy marki.

Większość Brand Managerów przez zdecydowaną większość swojego czasu zajmuje się kwestiami taktycznymi. Niektórzy postulują, żeby istniało stanowisko stricte strategiczne, np. Brand Strategy Manager, bo inaczej strategia marki jest traktowana po macoszemu. Może to i racja, ale moim zdaniem, ważniejsze jest wypełnienie luki między strategią a taktyką. Potrzeba osoby, która będzie dbała o spójność między tymi obszarami, ale nie spójność dogmatyczną, polegającą na duplikowaniu tych samych komunikatów na różnych nośnikach, lecz taką, której celem jest faktyczna realizacja strategii marki na poziomie wszystkich punktów kontaktu z odbiorcami. Taka osoba mogłaby się nazywać Touchpoints Coordinator lub Multilevel Branding Manager.

Niezwykle ważną kwestią jest monitorowanie, czy wszystko to, co oferuje marka, jest adekwatne do potrzeb i pragnień odbiorców, czy wywołuje ich zachwyt, zaskakuje, czy jest nudne i wtórne. Customer Ethnography Manager lub Consumer Insight Manager odpowiadałby za aktualność marki. Nie byłby to przemianowany Market Research Manager, ale ktoś, kto odpowiadałby za to, czy marka nie straciła „wyczucia” rynku i jakie jest jej dopasowanie (relevance) do niego. Taka osoba byłaby przewodnikiem dla tych wszystkich, którzy poszukiwaliby nowych dróg rozwoju marki.

Customer Interface Manager byłby kimś innym niż Customer Relationship Manager. Jego zadaniem byłoby opracowywanie sposobów angażowania odbiorców we współtworzenie marek. Identyfikowałby on i tworzył nowe gateways, czyli okna dialogu z odbiorcami. Odpowiadałby za tworzenie platform wymiany opinii, panele klientów, inicjatywy pro-am (profesjonaliści + amatorzy) i całą komunikację bezpośrednią (personalną) między firmą i jej odbiorcami.

W końcu potrzeba kogoś, kto będzie monitorował gigantyczną komunikację społeczną, reklamę szeptaną i marketing wirusowy. Niech to będzie Social Communications Manager lub Buzz Controller. Taka osoba zawsze wiedziałaby, co mówi się i pisze o firmie i jej markach oraz byłaby w stanie podejmować pozytywne inicjatywy wykorzystujące komunikację społeczną.

Z dzisiejszych struktur pozostawiłbym Product Managera jako osobę odpowiedzialną za kształtowanie i rozwój produktu. Rola produktu jest bardzo istotna i skoncentrowana na tym obszarze osoba jest jak najbardziej wskazana.

Jeden komentarz do “Stanowiska marketingowe”

  1. ciekawa koncepcja, aczkolwiek w betonowych strukturach firm takie idee bardzo ciężko się przebijają (jeśli nie ma natychmiastowych wyników) a budowa środowiska związanego z marką to imho długgggggga i bardzo ciężka (kreatywnie) praca

Możliwość komentowania została wyłączona.