Teoretyczne koncepcje, oportunistyczne działania a między nimi nic

Sprawa jest tak podstawowa, że aż wstyd o tym pisać. Jednak tak samo jak jest podstawowa, tak samo jest istotna. Chodzi o to, jak wiele koncepcji pozostaje tworami papierowymi, ograniczonymi do stojącego na półce opracowania lub zamkniętego w odpowiednim katalogu pliku.

Problem bardzo często leży nie w tym, że koncepcja została źle opracowana, ale że nigdy nie podjęto próby jej wdrożenia. To niesamowite jak jednocześnie naiwne i powszechne jest to podejście. Wymyśliliśmy pozycjonowanie marki? Do szuflady z nim. We are done. Insight został zdefiniowany? Teraz przechodzimy do innych spraw. Wymyśliliśmy strategię? To zapominamy o niej do kolejnego cyklu strategicznego planowania.

Pierworodny błąd takiego przerwanego podejścia można podsumować w następujących, krótkich stwierdzeniach:

 • Opracowanie koncepcji jest traktowane jak ćwiczenie stricte intelektualne bez konsekwencji praktycznych.
 • Realizowane na bieżąco projekty stanowią niespójny zbiór działań i nie realizują razem żadnej nadrzędnej koncepcji. Są raczej wyrazem taktycznego oportunizmu.
 • Między światem koncepcji a światem realizowanych projektów brak jakichkolwiek połączeń.

Remedium na ten fatalny stan rzeczy jest planowanie kaskadowe według schematu:

koncepcja – inicjatywy strategiczne – projekty – plan działań

 1. Jak wygląda koncepcja i dlaczego właśnie ta jest najlepsza? Jakie cele dzięki niej zrealizujemy?
 2. Jakie inicjatywy strategiczne pozwolą na jej realizację?
 3. Jakie projekty należy podjąć w ramach każdej inicjatywy strategicznej?
 4. Jak ma wyglądać plan konkretnych działań, które doprowadzą do realizacji powyższych projektów?

Tylko planując od ogółu do szczegółu tzn. od koncepcji strategicznej do planu działań, i absolutnie nie pomijając etapów pośrednich, można zapewnić łączność między strategią a taktyką. Etapy pośrednie tzn. inicjatywy strategiczne i projekty są tkanką łączną, która spina całość, a której najczęściej brakuje. Łatwiej jest powiedzieć: „Chcemy osiągnąć 20% udziału w rynku, a teraz zastanówmy się nad tym, jak będzie wyglądać nasza reklama” niż określić następującą sekwencję:

 1. Chcemy osiągnąć 20% udziału w rynku
 2. Potrzebujemy do tego dwóch inicjatyw strategicznych:
 • Rozwoju innowacyjności,
 • Wzrostu emocjonalnego przywiązania do marki.
 1. Kluczowe projekty w ramach każdej z inicjatyw będą następujące:
Rozwój innowacyjności Wzrost emocjonalnego przywiązania do marki
Powołanie wewnętrznego centrum eksperymentowania Wypracowanie docelowego modelu emocjonalnej relacji z klientami
Uzupełnienie kompetencji zespołu w zakresie innowacyjności Opracowanie planu marketingu sensorycznego dla marki
Wyznaczenie trzech obszarów, w których będą wypracowywane innowacje Prototypowanie i testowanie nowych rozwiązań w kluczowych punktach kontaktu

Na końcu należy opracować plan realizujących te zamierzenia działań, harmonogram i kosztorys.

Aktywacji uśpionych, zapomnianych lub zlekceważonych koncepcji można dokonać na wiele sposobów, ale podstawowe pytanie jest zawsze następujące: Co się musi wydarzyć, aby ta koncepcja stała się rzeczywistością?