Jacek Pogorzelski
Marketingowy esencjalizm

„Marka nie jest wyłącznie przydatnym narzędziem zarządczym, ale subtelnym procesem dialogu między jej właścicielem a odbiorcą, który to proces zmienia jednego i drugiego.”

Promocja stylu działania

2 lutego 2014

Facebook link

Według badań R. Nisbetta ludzie kultury zachodniej najczęściej myślą o obiektach, o tym, jak je zaprojektować, zmienić, zredukować. Dlatego musimy się szczególnie koncentrować wtedy, gdy chcemy powiedzieć coś o ideach. Jedną z takich idei jest to, jak coś robimy. Inaczej mówiąc jest nią styl pracy, który jest czymś odrębnym od samej produkcji i jej efektów mimo, że są one nierozerwalne.

Wiele firm powiedziało już tak wiele o swoich produktach, że właściwie na tym polu nic nie zostało już do dodania. Pozostawał jednak niedosyt. Coś nie zostało wypowiedziane i pokazane, coś ważnego, czego można było doświadczyć tylko będąc w środku. Tym czymś jest styl działania, składnik kultury organizacji. Bez promocji tego stylu opowieść o firmie i jej produktach jest niepełna. Widać tylko obiekty a kompletnie nie widać myślenia, czasem wręcz filozofii stojącej za ich produkcją.

Oto kilka przykładów wypełnienia tej luki.

Napisałem

Kod skuteczności

Co to jest osobista skuteczność? Dlaczego tak trudno osiągnąć to, co się zamierzyło? Odpowiedź na to pytanie samo w sobie zasługuje na książkę.

Zobacz więcej

Zobacz komentarze

Zostaw swój komentarz

Kim jestem?

Jestem właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy doradztwa marketingowego PrimeCode oraz Business Strategy Leaderem w BlueFox. Pomagam klientom prowadzić marketing oparty na wiedzy, a nie intuicji, oraz uczę myśleć strategicznie zamiast tworzyć dokumenty-strategie.