Kod skuteczności

Co to jest osobista skuteczność? Dlaczego tak trudno osiągnąć to, co się zamierzyło? Odpowiedź na to pytanie samo w sobie zasługuje na książkę.

Co to jest osobista skuteczność? Dla mnie jest to jasna wizja czegoś, co chce się zrobić, i zrobienie tego. Prosta idea — trudne wykonanie. Dlaczego tak trudno osiągnąć to, co się zamierzyło? Odpowiedź na to pytanie samo w sobie zasługuje na książkę. Po pierwsze, sami sabotujemy swoje wysiłki. Nie chce nam się, mamy coś lepszego do zrobienia, po raz pięćdziesiąty sprawdzamy pocztę, musimy do kogoś zadzwonić, nie mamy nastroju, w ogóle dziś jest zły dzień na robienie czegokolwiek. Po drugie, nie umiemy radzić sobie z przeszkodami zewnętrznymi. Nie umiemy właściwie diagnozować problemów i zapobiegać ich powstawaniu i eskalacji. Nie umiemy pokonywać trudności, sprzeciwu, lekceważenia, złośliwości oraz tzw. przeszkód obiektywnych. Zbyt łatwo się poddajemy. Zewnętrzne czynniki nas przytłaczają i nie potrafimy znaleźć w sobie energii na pozostanie na swoim kursie. Po trzecie, zwyczajnie nie zostaliśmy nauczeni, jak być skutecznymi. Nikt nigdy i nigdzie nam nie powiedział, jakie umiejętności są niezbędne, abyśmy realizowali nasze zamierzenia, i nikt nas tych umiejętności nie nauczył. Ta książka jest o jakości myślenia i działania, których skutkiem ubocznym jest skuteczność. Unikając banalnych recept staram się w niej zaprezentować praktyczne sposoby podnoszenia osobistej skuteczności.