Wskaźniki marketingowe

Jestem autorem opisów 24 wskaźników zawartych w książce „Wskaźniki marketingowe” pod redakcją Roberta Kozielskiego.

Książka zawiera dokładne omówienie 68 wskaźników marketingowych, które opisano według jednolitego schematu – od definicji, poprzez etapy obliczania i zastosowanie, po przykłady i studia przypadków.

Dzięki zadaniom z rozwiązaniami czytelnik może sprawdzić swoje umiejętności obliczania wskaźników i ich interpretacji.