Jacek Pogorzelski
Marketingowy esencjalizm

„Marka nie jest wyłącznie przydatnym narzędziem zarządczym, ale subtelnym procesem dialogu między jej właścicielem a odbiorcą, który to proces zmienia jednego i drugiego.”

Zazdroszczę Design Thinking

13 lipca 2014

Facebook link

…nazwy. To prawdziwe błogosławieństwo dla tej dziedziny, że nazywa się Design Thinking a nie Designing. Jest jedno i drugie, ale projektanci widzą różnicę między jednym a drugim. Marketing w dużej mierze stracił tę szansę przez swoją nazwę.

Gdyby marketing został nazwany Market Thinking wszystko mogłoby wyglądać inaczej. Marketing, czyli rynkowanie sugeruje zbiór narzędzi tak samo jak designing, czyli projektowanie. Co innego Market Thinking. Tak jak Design Thinking oznacza myślenie projektanckie, czyli jak projektant, ale wyraźnie wskazuje, że chodzi o sposób myślenia a nie o narzędzia, tak samo Market Thinking sugerowałoby myślenie rynkowe a nie zbiór narzędzi.

Moja koleżanka z Akademii Leona Koźmińskiego Jola Tkaczyk spolszczyła marketing w postaci rynkologii. Zawsze mi się ta nazwa podobała, bo sugeruje, że marketing to dziedzina naukowa, w ramach której rodzą się koncepcje dotyczące funkcjonowania organizacji w odniesieniu do rynku. Ale dla tzw. praktyki ta nazwa jest chyba zbyt naukowa.

Gdyby zamiast marketing był Market Thinking, od razu byłoby wiadomo, że chodzi o sposób MYŚLENIA. To by oznaczało, że nie ma marketingu bez myślenia. Automatycznie poza nawias wypadłoby nieprzytomne planowanie oparte na aktualizacji slajdów z poprzedniego roku, powtarzanie tych samych promocji w tych samych okresach roku, zlecanie ciągle tych samych badań i działanie według tych samych zasad jakby rynek pozostawał wiecznie taki sam a zarządzanie zupełnie się nie rozwijało.

W Design Thinking jest wiele ciekawych podziałów na podejścia i narzędzia. Ale ponad tym wszystkim zawsze jest proces. Ba, wielu projektantów uważa, że nad procesem jest jeszcze jeden metabyt. To sam sposób patrzenia na ów proces, jego znaczenie i fundamentalną rolę w życiu człowieka. Kiedyś, gdy sam zajmowałem się głównie narzędziami, uznałbym to za niepotrzebny balast ideologiczny, ale im dłużej zajmuję się marketingiem, tym wyraźniej widzę, że tego typu fundamentalnego podejścia bardzo mu brakuje. Design Thinking jest dziedziną młodszą, ale znacznie pod tym względem dojrzalszą i lepiej uporządkowaną.

Czyżby Design Thinking uczył się na błędach marketingu?

Napisałem

book-pozycjonowanie-produktu
Pozycjonowanie produktu

Pozycjonowanie produktu jest kwestią powszechnie uznawaną w marketingu za ważną, ale trudną. Trudność stanowi brak ujednoliconej koncepcji pozycjonowania, a także ograniczona liczba narzędzi.

Zobacz więcej

Zobacz komentarze

Zostaw swój komentarz

Kim jestem?

Jestem właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy doradztwa marketingowego PrimeCode oraz Business Strategy Leaderem w BlueFox. Pomagam klientom prowadzić marketing oparty na wiedzy, a nie intuicji, oraz uczę myśleć strategicznie zamiast tworzyć dokumenty-strategie.