Jacek Pogorzelski
Marketingowy esencjalizm

„Marka nie jest wyłącznie przydatnym narzędziem zarządczym, ale subtelnym procesem dialogu między jej właścicielem a odbiorcą, który to proces zmienia jednego i drugiego.”

Promocja stylu działania

2 lutego 2014

Facebook link

Według badań R. Nisbetta ludzie kultury zachodniej najczęściej myślą o obiektach, o tym, jak je zaprojektować, zmienić, zredukować. Dlatego musimy się szczególnie koncentrować wtedy, gdy chcemy powiedzieć coś o ideach. Jedną z takich idei jest to, jak coś robimy. Inaczej mówiąc jest nią styl pracy, który jest czymś odrębnym od samej produkcji i jej efektów mimo, że są one nierozerwalne.

Wiele firm powiedziało już tak wiele o swoich produktach, że właściwie na tym polu nic nie zostało już do dodania. Pozostawał jednak niedosyt. Coś nie zostało wypowiedziane i pokazane, coś ważnego, czego można było doświadczyć tylko będąc w środku. Tym czymś jest styl działania, składnik kultury organizacji. Bez promocji tego stylu opowieść o firmie i jej produktach jest niepełna. Widać tylko obiekty a kompletnie nie widać myślenia, czasem wręcz filozofii stojącej za ich produkcją.

Oto kilka przykładów wypełnienia tej luki.

Napisałem

book-mity-marketingowe
Mity marketingowe

Iluzje zawsze mnie drażniły. Niepotwierdzone opinie traktowane jak fakty, sztuczna rzeczywistość, odbierana jak prawdziwy świat, skrócone, spłycone prawdy i półprawdy budzą mój sprzeciw i mnie złoszczą.

Zobacz więcej

Zobacz komentarze

Zostaw swój komentarz

Kim jestem?

Jestem właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy doradztwa marketingowego PrimeCode oraz Business Strategy Leaderem w BlueFox. Pomagam klientom prowadzić marketing oparty na wiedzy, a nie intuicji, oraz uczę myśleć strategicznie zamiast tworzyć dokumenty-strategie.