Jacek Pogorzelski
Marketingowy esencjalizm

„Marka nie jest wyłącznie przydatnym narzędziem zarządczym, ale subtelnym procesem dialogu między jej właścicielem a odbiorcą, który to proces zmienia jednego i drugiego.”

Promocja mądrych wyborów

13 marca 2016

Facebook link

Powszechnie wiadomo, że ludzie są nieustannie torowani w kierunku określonych ocen i wyborów. Dużym pytaniem jest to, czy lepsi są ludzie świadomi podejmujący mądre wybory, czy ignoranci podejmujący decyzje instynktownie i emocjonalnie? Stawiam na pierwszy wariant.

Najogólniej argumentacja jest następująca. Ludzie świadomi, rozumiejący otaczający ich świat kierują się zdrowszymi kryteriami i mają wyższe wymagania, co prowadzi do dokonywania mądrzejszych wyborów, które skutkują zdolnością rozwiązywania problemów na wyższym poziomie intelektualnym i praktycznym a to prowadzi do lepszej organizacji życia i jego wyższej jakości. Dla kontrastu ignoranci nie rozumieją otaczającego ich świata, więc kierują się kryteriami strachu, obrony terytorium itp., które skutkują brakiem możliwości odniesienia się do realnych problemów a to z kolei nie daje szans na ich rozwiązanie.

Sam biznes może torować ludzi w kierunku mądrych lub głupich wyborów w ramach zachowań konsumpcyjnych. Można udzielać klientom wszechstronnej informacji, wyjaśniać, co one oznaczają, pokazywać im większą opłacalność i efektywność jednych wyborów nad innymi. Ale można także ukrywać niewygodną prawdę o oferowanych rozwiązaniach, kwestionować dowody naukowe na temat szkodliwości produktów lub ich składników lub otwarcie oczukiwać klientów. Można dostrzegać w edukacji klienta ścieżkę w kierunku wyższych poziomów wartości a można też zadowalać się najmniejszym wspólnym mianownikiem.

Ale oprócz samych producentów i dystrybutorów istnieją także inicjatywy, które czasem są organizacjami non-profit a czasem biznesami, których celem jest kulturowa formacja świadomych ludzi dokonujących mądrych wyborów. Pisałem kiedyś o fenomenie Khan Academy – platformie edukacyjnej, która wyjaśnia wszystko to, czego nas uczyła, ale niedouczyła szkoła. Można tam łatwo nadrobić wszelkie braki z matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii, ekonomii, astronomii itd. Polska wersja Khan Academy znajduje się tutaj.

Inną ciekawą inicjatywą jest londyńska School of Life, której celem jest nie tyle poprawianie i utrwalanie wiedzy dostarczanej w szkole, co jej uzupełnianie o zagadnienia, które nigdy się w programie szkoły nie znalazły, a które mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania w dzisiejszym świecie. W formie krótkich animowanych filmików School of Life udziela odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Dlaczego dom kosztuje tak dużo?
  • Po co jest edukacja?
  • Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate?
  • Jak znaleźć satysfakcjonującą pracę?
  • Czym jest inflacja?
  • Jak polepszyć kapitalizm?
  • Jak się robi atrakcyjne miasto?

Filmy są krótkie, ciekawe i naprawdę udzielają rzetelnych odpowiedzi na postawione pytania. To doskonała forma edukacji dla tych, którzy nie mają czasu ani chęci na bardziej gruntowne studia. A co najważniejsze, niewielkim nakładem naprawdę czynią ludzi mądrzejszymi i bardziej świadomymi.

Oto dwa filmy dla zaostrzenia apetytu:

Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate?

Jak się robi atrakcyjne miasto?

Napisałem

book-rewolucja-marki
(R)ewolucja marki

Nabywcy chcą znać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:

  • Dlaczego mają kupić dany produkt?
  • Dlaczego ma to być produkt określonej marki?
  • Jakie korzyści przyniesie im zakup, posiadanie i stosowanie danego produktu?
 

Zobacz więcej

Zobacz komentarze

Zostaw swój komentarz

Kim jestem?

Jestem właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy doradztwa marketingowego PrimeCode oraz Business Strategy Leaderem w BlueFox. Pomagam klientom prowadzić marketing oparty na wiedzy, a nie intuicji, oraz uczę myśleć strategicznie zamiast tworzyć dokumenty-strategie.