Marka oparta na insight

Insight to jedna z tych kategorii marketingowych, która jest ciekawa, tajemnicza i która nawet próbuje być zawłaszczana przez różnego typu specjalistów. W praktyce insights, na których są oparte marki są często płytkie, niedopracowane, przestarzałe i oparte o stereotypy, a nie wnikliwy proces poznawczy.

W tym wpisie chcę zademonstrować markę, której insight jest głęboki, dopracowany i cały czas dopracowywany i prawdziwie w stylu XXI wieku. Niestety moja prezentacja jest niewystarczająca, żeby oddać markę, która musi być doświadczona. Na papierze to wszystko może wyglądać na niezrozumiałą fascynację.

Moja dobra opinia o marce wynika z własnego doświadczenia i obserwacji. Byłem w sklepach Anthropologie i zawsze widziałem tam zafascynowane kobiety. Koncepcja nie jest adresowana do mężczyzn, więc nawet rozumiejąc ją intelektualnie, nie potrafiłem w pełni docenić jej doświadczenia. Ale kobiety wydawały się zachwycone. Z pobieżnych rozmów z nimi wynikało, że zachwyt jest autentyczny a marka interpretowana jako doskonale rozumiejąca ich pasje.

Podsumowując w świecie 2D markę Anthropologie, która zdecydowanie funkcjonuje w świecie 3D jej istotę można podsumować następująco:

  • chodzi o doświadczenie zakupowe, a nie produkty,
  • chodzi o piękno i emocje, a nie funkcjonalność,
  • chodzi o świat marki, a nie zakupy,
  • chodzi o głęboki rezonans z duszą, a nie o „co dziś jest na promocji?”
  • chodzi o spójną wizję świata, a nie kategorie produktów,
  • chodzi o wyrażenie siebie, a nie wypełnienie szafy,
  • chodzi o inspirację, a nie zamkniętą formułę.

Oczywiście to, co jest wymienione po prawej stronie ma znaczenie, ale tylko jako potwierdzenie tego, co jest wymienione po lewej stronie.

Oto jak sama marka określa swój insight:

„Anthropologie offers a one-of-a-kind and compelling shopping experience that makes women feel beautiful, hopeful and connected. We invite you into our world – whether it’s our store, website or catalogue – with the hope you take a deep breath and explore until your heart’s content.

We’ve been getting to know you ever since 1992, when we opened our very first store in Wayne, Pennsylvania. From that time on, we’ve not only grown a hundredfold, but, more importantly, we’ve learned so much about you – like how you appreciate innovation, artfulness and good design, and how you’re drawn to soulfulness and sincerity.

Although you enjoy the clever details and fine craftsmanship of our products, you come to us for more than that. You come to escape and to connect, to spend time and to make time.

Complex as you are, you remain our inspiration and because of this, we endeavour to bring you an unimagined experience.”

www.anthropologie.com