Jacek Pogorzelski
Marketingowy esencjalizm

„Marka nie jest wyłącznie przydatnym narzędziem zarządczym, ale subtelnym procesem dialogu między jej właścicielem a odbiorcą, który to proces zmienia jednego i drugiego.”

Pozycjonowanie produktu

Facebook link

66Pozycjonowanie produktu jest kwestią powszechnie uznawaną w marketingu za ważną, ale trudną. Trudność stanowi brak ujednoliconej koncepcji pozycjonowania, a także ograniczona liczba narzędzi.

Istotną barierą w skutecznym projektowaniu pozycjonowania jest także zbyt wąskie rozumienie tej koncepcji jako pewnego ćwiczenia intelektualnego wykonywanego raz na jakiś czas. Pozycjonowanie dotyka istotny każdej marki, jej esencji, ale nie jest zbiorem życzeń na temat tego, jak ma być postrzegany dany produkt. Pozycjonowanie jest interpretacją marki przez jej odbiorców na podstawie wszystkich dochodzących do nich informacji oraz wszystkich doświadczeń jej odbiorców. Pozycjonowanie, pomimo prostoty zasadniczej koncepcji, jest złożonym procesem, który zaczyna się poważną pracą analityczną, której wnioski są wdrażane później na poziomie każdego działania marketingowego. Jest to proces, który nigdy się nie kończy. Pomysł napisania tej książki wziął się przede wszystkim z licznych spotkań z praktykami marketingu, którzy poszukiwali pomocy w zrozumieniu pozycjonowania oraz podpowiedzi, jak skutecznie pozycjonować produkt na rynku. Im w szczególności dedykuję tę książkę mając nadzieję, że okaże się realną pomocą.


book-pozycjonowanie-produktu

Kim jestem?

Jestem właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy doradztwa marketingowego PrimeCode oraz Business Strategy Leaderem w BlueFox. Pomagam klientom prowadzić marketing oparty na wiedzy, a nie intuicji, oraz uczę myśleć strategicznie zamiast tworzyć dokumenty-strategie.