Jacek Pogorzelski
Marketingowy esencjalizm

„Marka nie jest wyłącznie przydatnym narzędziem zarządczym, ale subtelnym procesem dialogu między jej właścicielem a odbiorcą, który to proces zmienia jednego i drugiego.”

Kategoria „Narzędzia i koncepcje”

Masz badania i co dalej?

Czy znasz sytuacje, w których dysponujesz wynikami wielu badań marketingowych a mimo to nie wiesz, c...

Marketismo

Czym się różni marketing od marketismo, czyli marketingowego populizmu? Nie chciałem używać słowa ma...

“Zamienniki” relevance

O marce można powiedzieć, że jest relevant wtedy, gdy oferuje coś, co jest rozwiązaniem ważnego dla ...

Marketingowa funkcja w organizacji

Młody człowiek uczy się na studiach, że pracując w marketingu będzie zajmował się m.in. badaniami i ...

Dlaczego kryzysy trafiają na nieprzygotowane organizacje?

Wiadomo, że w gospodarkach mamy do czynienia z cyklami koniunkturalnymi. Wiadomo, że otoczenie rynko...

Człowiek w środku marketingu

Zdumiewa mnie, jak często w zarządzaniu marketingowym jest marginalizowany lub infantylizowany klucz...

Produkt jako symbol idei

Często spotykam się z paradygmatem marketingu jako dyscypliny, która odpowiada za promocję produktu....

Co dają badania biometryczne?

Badania biometryczne (zwane także neuromarketingowymi) budzą sceptycym. Wydaje się, że największymi ...

Trudna definicja problemu

Biznes w znacznej mierze polega na rozwiązywaniu problemów. Ale zadaj pytanie: Na czym polega proble...

Albo kontrola celu albo procesu realizacji

Jest słynne powiedzenie Jobsa “Nie ma sensu zatrudniać mądrych ludzi i mówić im, co mają robić. My z...

Nowa kategoria czy cecha kategorii istniejącej?

Strategiczne podejście do rynku polegające na tworzeniu nowych kategorii, jak każda idea ulegająca k...

Jak idee zmieniają się w swoje karykatury?

W poprzednim wpisie obiecałem opisać proces „idea – unarzędziowienie – popularyzacja - karykaturaliz...

Jak tworzyć rezerwę strategiczną?

Powszechnie obowiązująca w zarządzaniu optymalizacyjna szkoła myślenia postuluje utrzymywanie tylko ...

Myślenie liniowe i lateralne

Niektórzy wymyślając nowe rozwiązania szukają procesu, który przeprowadzi ich od problemu do rozwiąz...

Dysfunkcjonalne dyskusje

Co jest skuteczniejsze? Niezgadzanie się i hamletyzowanie (czyli krytyka, która uzasadnia nicnierobi...

Znajomość metod tworzenia nie jest przewagą

Popularność metod tworzenia oraz ich prostota metodologiczna sprawiają, że każdy, kto chce, łatwo mo...

Najbardziej podstawowa rzecz

Herb Kelleher powiedział: „Mamy strategię, która polega na robieniu rzeczy”. Celowo użyłem tak podst...

Jak sprawić, aby alternatywy były nieatrakcyjne?

„Nigdy nie zmienisz istniejącej rzeczywistości walcząc z nią. Aby ją zmienić, musisz stworzyć nową r...

Dlaczego od Was?

Jednym z największych deficytów w myśleniu marketingowym w ogóle jest myślenie z perspektywy wewnętr...

Dlaczego nie WHY Simona Sineka?

Simon Sinek propaguje słynne już WHY, które staje się kolejną religią biznesową. Według niej to, dla...