Jacek Pogorzelski
Marketingowy esencjalizm

„Marka nie jest wyłącznie przydatnym narzędziem zarządczym, ale subtelnym procesem dialogu między jej właścicielem a odbiorcą, który to proces zmienia jednego i drugiego.”

Artykuły

Facebook link

Why we don’t know why we do what we do?

Artykuł opisuje niektóre wnioski z badań neurobiologicznych na temat podejmowanych przez nas decyzji. Ukazał się w magazynie „Business & Travel Europe”, December 2010

Pobierz plik pdf

 

Skok w świadomość klienta

Artykuł zestawia popularne założenia na temat tego, jak myślą i zachowują się konsumenci z tym, jak jest naprawdę. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 7/2008.

Pobierz plik pdf

 

Anatomia nudy

Nuda jest przeciwieństwem cool. Artykuł przedstawia czynniki decydujące o tym, że coś jest klasyfikowane przez odbiorców jako nuda, a nie cool. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 6/2008

Pobierz plik pdf

 

Iluzje wielkich projektów

Artykuł podkreśla konieczność pogodzenia perspektywy organizacji z perspektywą klienta i wskazuje na konsekwencje nadmiernego przywiązania do zarządzania projektowego w marketingu. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 3/2008 pod tytułem „Iluzje i najważniejszy projekt”

Pobierz plik pdf

 

Różne twarze wizerunku marki B2B

Artykuł pokazuje możliwe typy skojarzeń wtórnych w wizerunku marki B2B, np. marka, która kojarzy się z budynkiem siedziby, czy typem pracującej w niej osoby. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 2/2008

Pobierz plik pdf

 

Anatomia cool

Bycie cool daje potężną przewagę nad konkurentami. Artykuł jest próbą określenia jakie elementy tworzą cool oraz co zrobić, aby marka była uznana za cool. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce” nr 11/2007

Pobierz plik pdf


Design w marketingu

Tematem artykułu jest rola wzornictwa w marketingu. Artykuł opisuje efekty zastosowań wzornictwa oraz powołuje się na przykłady firm, w których wzornictwo stało się zasobem strategicznym. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce” nr 09/2007 pod tytułem „Doceniona siła designu”

Pobierz plik pdf

 

Ludzie chcą nowych rzeczy w znany sposób

Artykuł opisuje mechanizmy akceptacji nowości w kontekście najnowszych teorii opisujących funkcjonowanie ludzkiego umysłu. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce” nr 08/2007 pod tytułem „Nowości i doświadczenia”.

Pobierz plik pdf

 

Paradygmaty i dylematy komunikacji marketingowej

Artykuł przedstawia niektóre wnioski z publikowanych w ostatnich latach pozycji dotyczących funkcjonowania umysłu człowieka. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 04/2007 pod tytułem „Dylematy komunikacji marketingowej”.

Pobierz plik pdf

 

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Artykuł opisuje miejsce pozycjonowania w procesie strategicznego planowania marketingowego. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 01/2007

Pobierz plik pdf

 

Nowy poziom jakości produktu

Tematem artykułu są produkty, które reprezentują całkowicie nowy poziom jakości. Nowe jakościowo produkty można poznać po tym, że oferują nabywcom nowe powody do zakupu. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 12/2006

Pobierz plik pdf

 

Marka jako supermarket

Artykuł prezentuje nowy model marki, w którym centralne pozycjonowanie jest uzupełnione możliwie szeroką gamą dodatkowych powodów do zakupu, co umożliwia budowanie marek wielowymiarowych. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 10/2006 pod tytułem „Aktywne pozycjonowanie”

Pobierz plik pdf

Napisałem

Marka na cztery sposoby

Często można spotkać się z opinią, że marka to jeden efekt: wizerunek, idea spajająca ludzi, silna emocja, doświadczenie. Marka nie jest jednak efektem należącym do jednej, ale do wielu kategorii. Najczęściej, gdy mowa o marce, mam ochotę powiedzieć: marka to więcej, niż myślisz.

Zobacz więcej

Błędne praktyki w pozycjonowaniu

Artykuł opisuje błędy popełniane w praktyce pozycjonowania wynikające z niewłaściwego zrozumienia koncepcji pozycjonowania, niewłaściwych postaw osób odpowiedzialnych za strategiczne zarządzanie markami oraz niewłaściwej organizacji procesu planowania marketingowego w organizacji. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing w praktyce”, nr 04/2006

Pobierz plik pdf

 

Virgin-strategia rozszerzania marki

Artykuł opisuje postać oraz filozofię założyciela marki Virgin – Richarda Bransona, a także wpływ jego postawy na wartości samej marki Virgin. Artykuł jest także próbą analizy definicji marki Virgin oraz oceny strategii jej rozszerzania. Ukazał się w czasopiśmie „Master of Business Administration”, nr 6/2005

Pobierz plik pdf

 

Pozycjonowanie w marketingu lateralnym

Artykuł opisuje czym różni się pozycjonowanie produktów w marketingu tradycyjnym od pozycjonowania w marketingu lateralnym, jakie czynniki wpływają na te różnice oraz jak w praktyce pozycjonować produkty, które zostały stworzone w wyniku procesu myślenia lateralnego. Ukazał się w czasopiśmie „Marketing i rynek”, nr 05/2005

Pobierz plik pdf

 

Kim jestem?

Jestem właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy doradztwa marketingowego PrimeCode oraz Business Strategy Leaderem w BlueFox. Pomagam klientom prowadzić marketing oparty na wiedzy, a nie intuicji, oraz uczę myśleć strategicznie zamiast tworzyć dokumenty-strategie.